De naam van de instelling: Stichting ter bevordering van het fantastische genre

ANBI status: Culturele ANBI

RSIN: 854035254

Postadres van de instelling: Fossemaheerd 152, 9737 KK Groningen

Beschrijving van de doelstelling van de instelling: Het bevorderen van het fantastische genre in de breedste zin van het woord en in elk geval op het gebied van literatuur, film, games, strips en (beeldende) kunst.

Namen en functie van de bestuurders:

Martijn Lindeboom, voorzitter
Heidi van der Vloet, secretaris

Beloningsbeleid: bestuurders hebben recht op onkostenvergoeding.

De hoofdlijnen van het beleidsplan: zie Beleidsplan

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten

Uitgeoefende activiteiten 2016
Gedurende het hele jaar: regelmatige bijeenkomsten, waar de activiteiten van 2016, 2017 en verder gepland werden
Tot en met april: organisatie Harland Awards 2015 (Verhalenwedstrijd: gejureerde schrijfwedstrijd voor fantastische verhalen en Romanprijs: literaire prijs voor het beste fantastische boek van 2015)
Tot en met 2 april: organisatie Gala van het Fantastische Boek in Amsterdam (400 bezoekers)
Vanaf mei: organisatie Harland Awards 2016 (Verhalenwedstrijd: gejureerde schrijfwedstrijd voor fantastische verhalen en Romanprijs: literaire prijs voor het beste fantastische boek van 2016), uitreiking op 8 april 2017
Augustus tot en met maart 2017: organisatie Fantastic Story Competition, samen met The American Book Center en Dutch Comic Con, uitreiking op 26 maart 2017
1 september: deadline voor de Harland Awards Verhalenwedstrijd (135 inzendingen)
18 september: promotie Schrijfopleiding Fantasy en sciencefiction schrijven, Hebban en de Stichting tijdens Schrijfdag van Schrijven Magazine (Diemen)
15 oktober: Mass signing (40 auteurs), meerdere panels en opening van de inzendtermijn van de Harland Awards Romanprijs, tijdens Imagicon (Ede)
31 december: deadline voor de Harland Awards Romanprijs (47 inzendingen)

Uitgeoefende activiteiten 2015
Gedurende het hele jaar: regelmatige bijeenkomsten, waar de activiteiten van 2015, 2016 en verder gepland werden
Gedurende het hele jaar: redactie van het fantasyportal van Hebban.nl (redactie, schrijven van artikelen, recensies, promotie van de fantastische genres)
Tot en met februari: organisatie Paul Harland Prijs 2014
Tot en met 7 februari: organisatie Gala van het Fantastische Boek in Den Bosch (400 bezoekers)
27 februari: book event met de Amerikaanse genreauteur Jeff Vandermeer (o.a. Vernietiging) bij ABC in Amsterdam (80 bezoekers)
maart: toekenning ANBI status Stichting door de belastingdienst
Vanaf maart: organisatie Harland Awards 2015 (Verhalenwedstrijd: gejureerde schrijfwedstrijd voor fantastische verhalen en Romanprijs: literaire prijs voor het beste fantastische boek van 2015), uitreiking op 2 april 2016
april – juli: promotie Hebban Fantasy en de Stichting tijdens verschillende fantasyfestivals
1 september: deadline voor de Harland Awards Verhalenwedstrijd (200 inzendingen)
Vanaf augustus: uitwerken en opzetten basisopleiding Fantasy en sciencefiction schrijven bij de Schrijversacademie (eerste opleiding in 2016)
12 september: promotie Hebban Fantasy en de Stichting tijdens Schrijfdag van Schrijven Magazine (Scheltema Amsterdam)
17 november: uitreiking van de Hebban Fantasy Awards (Amsterdam)
31 december: deadline voor de Harland Awards Romanprijs (42 inzendingen)

Uitgeoefende activiteiten 2014
22 mei 2014: Oprichting stichting
Vanaf oprichting van de Stichting: organisatie Paul Harland Prijs 2014 (gejureerde schrijfwedstrijd voor fantastische verhalen)
Vanaf oprichting van de Stichting: tweemaandelijkse bijeenkomsten, waar de activiteiten van 2014, 2015 en verder gepland werden.
Vanaf oprichting van de Stichting: opstellen beleidsplan en uitwerking strategie
1 juli 2014: deadline voor de Paul Harland Prijs 2014
1 juli 2014: Lancering Hebban Fantasy
Vanaf lancering Hebban Fantasy: redactie, schrijven van artikelen, recensies, promotie van de fantastische genres
Vanaf augustus 2014: organisatie van de Hebban Fantasy Awards (publieksprijs voor fantastische boeken)
14 tot en met 17 augustus: bezoek en verslag van de World Science Fiction Convention in Londen (LonCon)
Vanaf september 2014: voorbereidingen op en organisatie van het Gala van het Fantastische Boek (februari 2015)
7 september 2014: promotie Hebban Fantasy en de Stichting tijdens Manuscripta
20 en 21 september 2014: promotie Hebban Fantasy en de Stichting tijdens de Elf Fantasy Fair
Vanaf oktober 2014: uitwerking en bouw website Fantastisch Genre
26 oktober 2014: uitreiking van de Hebban Fantasy Awards

Noot: in 2014 werd al veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in de activiteiten van 2015, waaronder het Gala van het Fantastische Boek (februari 2015), waar o.a. de Paul Harland Prijs 2014 uitgereikt werd en de plannen en activiteiten van de Stichting gepresenteerd werden.

De financiële verantwoording

Beknopte financiële verantwoording 2016
Inkomsten (uit deelnamegelden Harland Awards, subsidie van het Letterenfonds (voor Gala van het Fantastische Boek 2016 en Dag van het Fantatische Boek 2017), giften en bijdragen aan het prijzengeld van de Harland Awards): 35.070 euro
Kosten (Gala van het Fantastische Boek 2016 en Dag van het Fantatische Boek 2017, promotie, jury, onkosten, websites e.d.): 21.689 euro
Resultaat 2015: 13.381 euro
In 2016 is de subsidie voor zowel het Gala van het Fantastische Boek 2016 als de Dag van het Fantatische Boek 2017 ontvangen van Stichting Nederlands Letterenfonds ontvangen. De subsidie voor de Dag van 2017 (a 15.000 euro) is dus voor het grootste deel een over te dragen opbrengst.

Beknopte financiële verantwoording 2015
Inkomsten (uit deelnamegelden Harland Awards, sponsoring, giften, betaling van het buffet tijdens het Gala en bijdragen aan het prijzengeld van de Harland Awards): 8.800 euro
Kosten (Gala van het Fantastische Boek 2015, promotie, jury, onkosten, websites e.d.): 12.400 euro
Resultaat 2015: minus 3.600 euro
Deze kosten waren voorzien en door middel van inkomsten in 2014 reeds gedekt. Voor de organisatie van het Gala van het Fantastische Boek 2016 is in februari 2016 een subsidie van Stichting Nederlands Letterenfonds ontvangen.

Beknopte financiële verantwoording 2014
Inkomsten (uit deelnamegelden Paul Harland Prijs, sponsoring, giften en bijdragen aan het prijzengeld van de Paul Harland Prijs): 10.000 euro
Kosten (Paul Harland Dag 2014, promotie, oprichting stichting, websites e.d.): 5.000 euro
Resultaat 2014: 5.000 euro
Dit resultaat is, in combinatie met inkomsten in 2015, ingezet voor activiteiten in 2015, met als grootste kostenposten het Gala van het Fantastische Boek 2015 (6.000), de prijzen van de Paul Harland Prijs 2014, uitgereikt tijdens het Gala (2.000), het opzetten van de Harland Workshops (1.000) en het organiseren van de Harland Awards 2015 (1.000).

In 2015 wordt actief gezocht naar aanvullende inkomstenbronnen, zoals subsidies, sponsoring, giften en bijdragen.

Stichting voorlopig logo