De Stichting ter bevordering van het fantastische genre is een koepelorganisatie die precies doet wat zijn naam zegt.

De Stichting wil het fantastische genre in Nederland en België promoten, zowel richting schrijvers (via de Harland Awards, cursussen en activiteiten) als voor de liefhebbers van  het genre en natuurlijk de nieuwkomers! Ook wil de Stichting proberen de overstap van Young Adult fantasylezers naar het ‘volwassen’ fantastische genre makkelijker te maken.

De Stichting heeft de Culturele ANBI status, wat inhoudt dat de Belastingdienst de Stichting erkent als een algemeen nut beogende instelling. Schenkingen aan de Stichting zijn daardoor voor 125% aftrekbaar van de belasting.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit Heidi van der Vloet (secretaris) en Martijn Lindeboom (voorzitter).

Stichting voorlopig logo