Stichting Fantastisch Genre promoot het fantastische genre in Nederland en België; zowel richting schrijvers als lezers van het genre. De Stichting zet zich actief in om het Genre een grotere bekendheid te geven. Dit doet de Stichting door het laten organiseren van de Harland Awards verhalenwedstrijd, het organiseren van evenementen, het bieden van educatie, workshops en lezingen en het aangaan van samenwerkingsverbanden. De Stichting heeft de Culturele ANBI status (waardoor schenkingen voor 130% aftrekbaar van de belasting zijn).

Het huidige bestuur van de Stichting Fantastisch Genre (Martijn Lindeboom en Heidi van der Vloet) is aftredend. Daarom is de Stichting op zoek naar nieuwe bestuurders. We nodigen geïnteresseerden van harte uit te solliciteren naar een bestuursfunctie. Ken je binnen je eigen netwerk nog geïnteresseerden, dan nodigen we je van harte uit deze oproep te delen.

Promotie Fantastisch Genre

De Stichting richt zich hoofdzakelijk op geschreven fantasy, sciencefiction, horror, magisch realisme en aanverwante genres. Daarbij wordt gestreefd naar het bevorderen van de bekendheid van en waardering voor kwalitatief goede Nederlandstalige verhalen en boeken. De Stichting is geen promotiebureau voor individuele auteurs of uitgevers, maar richt zich op het collectieve belang van auteurs, uitgevers en vooral ook lezers in de Fantastische Genres.

Bestuursleden

De Stichting is op zoek naar enthousiaste organisatoren met bestuurlijke ervaring en een breed netwerk, die bereid zijn onbezoldigd een substantiële inzet te bieden. Als bestuurslid besteed je gemiddeld tenminste één dag per week aan je bestuurlijke functie. Je draagt het fantastische genre een warm hart toe, maar het is geen vereiste zelf intensief betrokken bij het genre.

Wij bieden een uitdagende bestuursfunctie in een interessante, zeer dynamische omgeving. Er is volop ruimte voor eigen inbreng en de uitvoering van taken wordt gesteund door vrijwilligers. Je werkt onbezoldigd. Een onkostenvergoeding en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn voorzien.

Wil je solliciteren naar een bestuursfunctie? Stuur dan een motivatiebrief met CV aan sollicitatie@fantastischgenre.eu. De uiterste inzenddatum is woensdag 31 oktober 2018. De beoordelingscommissie bekijkt daarna welke sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek.