Stichting Fantastisch Genre promoot het fantastische genre in Nederland en België; zowel richting schrijvers als lezers van het genre. De Stichting zet zich actief in om het Genre een grotere bekendheid te geven. Dit doet de Stichting door het laten organiseren van de Harland Awards verhalenwedstrijd en -romanprijs, het organiseren van de Dag van het Fantastische Boek,  het bieden van educatie, workshops en lezingen en het aangaan van samenwerkingsverbanden. De Stichting heeft de Culturele ANBI status.

De  Stichting Fantastisch Genre wil de komende jaren flink doorgroeien, met name door meer samenwerkingsverbanden aan te gaan met bredere culturele partners, educatieve organisaties en scholen, meer mogelijkheden te bieden voor educatie, en aansluiting te zoeken bij het middelbaar onderwijs. Hierdoor is er ruimte binnen onze organisatie voor nieuwe bestuursleden. We nodigen geïnteresseerden van harte uit te solliciteren naar een bestuursfunctie. Ken je binnen je eigen netwerk nog geïnteresseerden, dan nodigen we je van harte uit deze oproep te delen.

 

Bestuursleden

De Stichting is op zoek naar enthousiaste organisatoren met bestuurlijke ervaring en een breed netwerk, die bereid zijn onbezoldigd een substantiële inzet te bieden. Als bestuurslid besteed je gemiddeld tenminste één dag per week aan je bestuurlijke functie. Je draagt het fantastische genre een warm hart toe, maar het is geen vereiste zelf intensief betrokken bij het genre. Vacante bestuursfuncties, zijn: bestuurslid educatie en penningmeester.

Als bestuurslid Educatie ben je degene die nieuwe ideeën lanceert voor educatieve bijeenkomsten, workshops en cursussen uitwerkt en verwezenlijkt gericht op het onderwijs. Verder werk je aan de relatie met het onderwijs door gezamenlijke projecten te initiëren. Jouw taken zijn:

 • Met de rest van het bestuur inhoud geven aan de Dag van het Fantastische Boek
 • Jaarlijks enkele bijeenkomsten organiseren rond thema’s uit het Fantastische genre
 • Opstellen van en invulling geven aan het workshopaanbod voor auteurs
 • Concepten voor educatieprogramma’s uitwerken die gezamenlijk met het onderwijs tot uitvoering worden gebracht

Als penningmeester ben je het financiële geweten van de Stichting. Jouw taken zijn:

 • De financiële administratie van de Stichting voeren
 • Opstellen van de begroting en jaarrekening van de Stichting
 • Opstellen van begrotingen voor deel-evenementen
 • Rapporteren van de financiële toestand tijdens vergaderingen
 • De financiële paragraaf van subsidievoorstellen en sponsoraanvragen verzorgen

Wij bieden een uitdagende bestuursfunctie in een interessante, zeer dynamische omgeving. Er is volop ruimte voor eigen inbreng en de uitvoering van taken wordt gesteund door vrijwilligers. Je werkt onbezoldigd. Een onkostenvergoeding en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn voorzien.

Het bestuur vergadert om de 4 weken, waarbij we elkaar 1 keer per 12 weken ontmoeten in Amsterdam. De twee andere vergaderingen worden gehouden via Skype op woensdagavonden.

Wil je solliciteren naar een bestuursfunctie? Stuur dan een motivatiebrief met CV aan sollicitatie@fantastischgenre.eu De uiterste inzenddatum is zondag 15 oktober 2017. De beoordelingscommissie bekijkt daarna welke sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek.

Geen ambitie in een bestuursfunctie maar wel bijdragen aan de doelen van de Stichting? Schrijf je dan in als vrijwilliger.

De Stichting heeft voor de komende periode een groot aantal activiteiten op de planning staan, die niet uitgevoerd kunnen worden zonder de inzet van vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar mensen die zich onbezoldigd incidenteel of langdurig in willen zetten voor de Stichting. Wij bieden je een enthousiast team en de kans je talenten in te zetten voor het Fantastische Genre. Je verricht je taken vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Mogelijke taken zijn:

 • Het in commissie-verband mee-organiseren van activiteiten voor de Stichting, zoals de Harland Awards voor Verhalen en Boeken, de Dag van het Fantastische Boek, het educatieprogramma;
 • Het onderhouden van contacten met gerelateerde genres, boekhandels, uitgeverijen;
 • Het verrichten van hand- en spandiensten op evenementen die de Stichting organiseert of waar we aanwezig zijn;
 • Het helpen met de sociale media kanalen van de Stichting;
 • Het doen van onderhoud aan de website,
 • Het maken van filmpjes of foto’s van activiteiten van de Stichting

Wil je je inschrijven als vrijwilliger? Vul dan het formulier in: https://fantastischestichting.wufoo.com/forms/mi109w310s8l9w/