De stichting ter bevordering van het fantastische genre houdt zich bezig met de bevordering van de Nederlandstalige fantasy-, sciencefiction- en horrorliteratuur. De stichting organiseert jaarlijks twee literatuurprijzen, de Harland Awards Romanprijs & Verhalen, en de Dag van het Fantastische Boek. Daarnaast organiseert de stichting workshops, netwerkmomenten, lezingen en discussiepanels.

Eén van de knelpunten is dat er vrij veel in de verbeeldingsgenres wordt gelezen tijdens de jeugdjaren (denk dan aan o.a. de boeken van Paul van Loon, Marc de Bel, Thea Beckman, Bianca Mastenbroek, etc.), maar dat de (Nederlandstalige) volwassenenliteratuur in deze genres over het algemeen niet een groot publiek bereikt. In het kader van deze problematiek zoeken wij een student die een (publieks)onderzoek wil voeren naar de (niet) fantasy-, sciencefiction- en horrorlezer. Daarbij denken we dat een onderzoek richting antwoorden op onderstaande vragen relevant is, maar aarzel zeker niet om eventuele aanvullingen of suggesties te doen:

  • Hoe komt het dat we wel veel jeugdromans in de verbeeldingsliteratuur lezen, maar dat de sprong naar volwassen verbeeldingsliteratuur moeilijk blijft?
  • Een vergelijking van de lezersgroep, die wel de verbeeldingsliteratuur leest en de groep die dat niet doet.
    • Zoeken zij andere ervaringen?
    • Voor welke redenen nemen zij een boek ter hand?
  • Hoe komt het dat de Angelsaksische verbeeldingsliteratuur wel meer aanslaat bij (volwassen) lezers terwijl de Nederlandstalige verbeeldingsliteratuur dat een stuk minder doet?
    • Heel vaak geven Nederlandstalige lezers aan dat de kwaliteit van de Nederlandstalige verbeeldingsliteratuur minder is dan die van de Angelsaksische. Hoe komt dit? Welke gedachtegang ligt hier aan de basis?

Het is de bedoeling dat je een paper met concrete aanbevelingen schrijft. Dit advies is niet alleen voor de stichting, maar zeker ook voor de Nederlandstalige verbeeldingsliteratuur in het algemeen. Aanbevelingen zouden dan antwoord geven op vragen zoals deze: hoe kunnen schrijvers/uitgevers/organisaties actief in de verbeeldingsliteratuur een breder publiek bereiken? Hoe nuttiger de aanbevelingen en inzichten van jouw onderzoek zijn, hoe actiever wij de onderzoeksresultaten zullen verspreiden naar uitgevers, schrijvers, lezers en andere geïnteresseerden in ons netwerk.

Praktisch
De stichting ter bevordering van het fantastische genre is een kleine organisatie en heeft nog geen eigen kantoor en bezoldigde medewerkers. Dit onderzoek voer je dus volledig autonoom vanaf de plaats waar jij wil werken (je thuis, je bibliotheek, …). Je zal wel op regelmatige basis met Yarrid Dhooghe, bestuurslid van de stichting, in overleg gaan over je onderzoek en er zal ook vanuit de stichting via verschillende kanalen actief mee naar respondenten worden gezocht. Indien je wenst, kan je ook meehelpen aan de organisatie van de Dag van het Fantastische Boek in april 2016 te Amsterdam. Op dit evenement zou je bovendien de kans krijgen om met verschillende schrijvers, uitgevers, etc. in contact te komen. Verplaatsingskosten voor het afnemen van interviews of andere relevante verplaatsingen worden door de stichting vergoed.

Heb je interesse in deze onderzoeksstage? Tof! Stuur een e-mail om zo snel mogelijk een afspraak te maken met ons bestuurslid Yarrid Dhooghe (yarrid.dhooghe@fantastischgenre.eu).