Elke week deelt een verhaalchirurg zijn mening over een onderwerp binnen het schrijven van verbeeldingsliteratuur. In deze blog adviseert Mariëlle Douma het gebruik van de techniek show, don’t tell (SDT).

Prikkel de verbeelding met show, don’t tell

Hoe prikkel je de fantasie van je lezer? Een bekende schrijftechniek om dat te bereiken is de STD-techniek. Show, don’t tell. Oftewel: laat het je lezer zien, in plaats van het aan de lezer te vertellen. Bestudeer de volgende twee korte fragmenten maar eens:

  1. Ze had ondraaglijk veel pijn.
  2. Een brandende pijn verspreidde zich door haar ledematen. Ze schreeuwde het uit.

Wat voor beeld roepen beide fragmenten bij je op? Wat zie je voor je? De manier van schrijven uit het tweede fragment vertelt precies hetzelfde als het eerste, alleen op een andere manier.  Het verschil is dat de schrijver bij het tweede fragment laat zien hoeveel pijn de persoon heeft, in plaats van dit als ondraaglijk te benoemen. Dit doet de schrijver door op een actieve manier te beschrijven wat er met de personages gebeurt.

Dollemans intrede

In Harry Potter en de Vuurbeker krijgen Harry, Hermelien en Ron voor het vierde jaar op rij een nieuwe leraar Verweer Tegen de Zwarte Kunsten. Dolleman betreedt de grote zaal tijdens een speech van Albus Perkamentus…

‘Tot mijn grote genoegen kan ik aankondigen dat dit jaar op Zweinstein -’
Maar op dat moment klonk er een oorverdovende donderslag en vlogen de deuren van de Grote Zaal open.
Er stond een man in de deuropening, een man die op een lange staf leunde en in een zwarte reismantel gehuld was. Alle ogen in de Grote Zaal richtten zich op de vreemdeling, die plotseling fel verlicht werd door een gevorkte bliksemflits die over het plafond knetterde. De man liet de kap van zijn mantel zakken, schudde zijn lange, warrige, donkergrijze haar uit en liep langzaam naar de Oppertafel.

J.K. Rowling, Harry Potter en de Vuurbeker, zevende druk 2001, p.143-144.

Rowling maakt hier goed gebruik van de techniek show, don’t tell. “Perkamentus werd onderbroken door een grijsaard, die onverwacht de Grote Zaal binnenkwam” is de korte versie van wat hierboven staat. Maar dat hadden we ongetwijfeld veel minder interessant gevonden.

Show, don’t tell blaast leven in je verhaal

Door deze techniek toe te passen, komt je verhaal tot leven, omdat je jouw lezer in staat stelt zich zélf een beeld te vormen van je wereld, jepersonages of de gebeurtenissen. Geef je lezer daarom precies de informatie die nodig is om zelf conclusies te trekken over hoe iets eruit ziet of wat er aan de hand is in het verhaal.

Wil je je verhaal eens laten proeflezen door de verhaalchirurgen? Voor slechts 40 euro fileren twee verhaalchirurgen je verhaal. Klik hier voor meer info en voorwaarden.